03-6206-8735

Facebook (Computer)

1. Take id from profile

2. Take id from Setting

Facbook (Smart phone)

Take id from facebook:Below picture follow. Once done, paste in the "Social Network Id" box.

Twitter

Cách lấy id từ twitter:Vào trang cá nhân và làm theo hình bên dưới