Lớp học tìm việc

 • Đào tạo vào làm trong 8 ngày

 • Hướng dẫn phân tích nghề nghiệp

 • Lượng phỏng vấn nhiều

 • Đảm bảo 100% có việc làm

 • Tạo kế hoạch công việc cho cá nhân

 • Ưu tiên cho các công ty tốt

 • Tự phân tích, hỗ trợ

 • Hiệu chỉnh điền đơn

 • Luyện tập phỏng vấn

Lớp học về cuộc sống

 • Giới thiệu đề xuất các hoạt động

 • Hỗ trợ sơ yếu lí lịch- phỏng vấn

 • Có việc làm sau khi đến Nhật

 • Nhiều nhân viên hỗ trợ

 • Các cuộc nói chuyện thường ngày cho đến kinh doanh

 • Thông tin sự kiện sử dụng tiếng Nhật

Lớp học quốc tế

 • Công việc từ nước ngoài

 • Tập huấn trong 3 tháng

 • Có thể làm việc chính thức tại Nhật

 • Quản lý từ xa - từ nước ngoài

 • Tập huấn trong 3 tháng

 • Có thị thực và mở rộng kinh doanh nhanh chóng

 • Vừa du lịch vừa thực tập

 • Visa trên toàn nước Nhật!

 • Cơ hội làm việc tại Nhật

Liên hệ TOP