Facebook (Máy tính)

1. Cách lấy id từ trang cá nhân

2. Cách lấy id từ cài đặt

Facbook (Di động)

Cách lấy id từ Facebook:Vào trang cá nhân và làm theo hình bên dưới. Sau khi thực hiện xong thì dán vào ô "Id mạng xã hội"

Twitter

Cách lấy id từ twitter:Vào trang cá nhân và làm theo hình bên dưới

Liên hệ TOP