【Thông báo】Khóa đào tạo làm việc

Lịch huấn luyện kỹ năng việc làm đặc biệt

* Lịch huấn luyện được tổ chức hàng tuần vào các ngày ở bảng sau đây

* Số lượng doanh nghiệp đến phỏng vấn tăng mạnh vào 14,15,16,17 hàng tháng

Ngày tháng Coma Thời gian Chương trình giảng dạy Loại Giảng viên
Thứ 4 1 10:00~10:30 Hướng dẫn - Lý thuyết cơ bản Bài giảng ○○
2 10:40~11:40 Kiểm tra tiếng Nhật Kiểm tra ○○
3 13:00~14:00 Giới thiệu doanh nghiệp Bài giảng ○○
4 14:30~16:00 Luyện tập phỏng vấn Thực tập ○○
Thứ 5 1 10:00~11:00 Chọn doanh nghiệp phỏng vấn Hướng dẫn ○○
2 11:00~12:00 Hướng dẫn sơ yếu lí lịch Thực tập ○○
3 13:00~16:10 Phỏng vấn phỏng vấn ○○
thứ 6 1 10:00~11:00 Hướng dẫn sơ yếu lí lịch Bài giảng ○○
2 11:00~12:10 Luyện tập phỏng vấn Luyện tập ○○
3 13:00~16:10 Phỏng vấn Phỏng vấn ○○
Thứ 7 1 10:00~11:40 Hướng dẫn sơ yếu lí lịch Luyện tập phỏng vấn ○○
2 13:000~16:00 Chuẩn bị phỏng vấn ở Osaka Bài giảng ○○
Chủ nhật 1 10:00~10:15 Hướng dẫn lý thuyết ○○
2 10:25~12:00 Sơ yếu lí lịch Thực tập ○○
3 13:00~16:00 Phỏng vấn tại chi nhanh Osaka Phỏng vấn ○○

詳しくはお問い合わせまでお願い致します。

Video về buổi học - luyện tập phỏng vấn

Asia Group Video
 
講習生指導
練習
面接会

Liên hệ TOP